17/04/2016
7de27a90-0566-8c24-910b-d2296b8d2d58

Hướng dẫn thiết kế bìa Album

BÌA CỨNG: BÌA MỀM
16/04/2016
album_anh_dep__album_anh_cuoi_dep__mua_album_anh_tphcm__mua_album_anh_dep_o_dau__13

Hướng dẫn thiết kế hộp Album

MẶT TRƯỚC Mặt trước của hộp bạn nên chọn những hình ảnh ấn tượng nhất, thể hiện được hết nội dung bên trong của cuốn album như: bó hoa, cặp nhẫn cưới… MẶT SAU
16/04/2016
4

Đặt hàng thiết kế Album

KHÁCH HÀNG Ở GẦN: Khách hàng trực tiếp mang file hình đã thiết kế đến Mắt Xanh. (Mắt Xanh hỗ trợ chỉnh màu) Sau khi khách hàng hoàn tất thỏa thuận với Mắt Xanh về […]
16/04/2016
KO7KEy6

Đặt hàng in Album

KHÁCH HÀNG Ở GẦN: Khách hàng trực tiếp mang file hình đã thiết kế đến Mắt Xanh. (Mắt Xanh hỗ trợ chỉnh màu) Sau khi khách hàng hoàn tất thỏa thuận với Mắt Xanh về […]